Brudgum & Gåvor

Bär dina smycken med glädje

Få saker kan sätta pricken över i:t när man klär upp sig så mycket som rätt smycken. Smycken finns numera i varje klädbutik, även i mataffärer och andra typer av affärer. Det är väldigt tillgängligt. Inte minst har internethandeln bidragit till detta. En ny typ av smycken som kommit det senaste decenniet är tandsmycken. Vänder man sig exempelvis till distriktstandvarden.se så kan man få hjälp med det. Sedan finns givetvis mer exklusiva smyckeshandlare och tillverkare av smycken. Alla nivåer finns. Smycken är för alla: kvinna, man, ung, gammal, fattig, rik. Alla smycken passar inte alla, men det finns smycken för alla.

Vad man använt för att göra smycken har varierat över tid och sett och ser olika ut i olika delar av världen. Guld, silver, ädelstenar är givetvis material som är populära i smyckestillverkning och har stått sig över tid. På 1800-talet var det vanligt att använda hår vid smyckestillverkning. Detta är inte längre förekommande i vår del av världen.

Smycken kan vara väldigt värdefulla. Det finns egentligen ingen gräns på hur mycket smycken kan vara värda. Men alla värden som kan mätas i pengar är möjliga att ersätta. Många gånger har smycken, förutom sitt mätbara värde, även ett affektionsvärde. Smycken är något som ofta går i arv, eller som man får vid speciella tillfällen, av speciella personer.

Vid inbrott och stölder är ofta smycken något av det första som drabbas. Detta är alltid tråkigt. Tyvärr är nyheterna fulla med rapporter om smycken som stulits. Exempelvis berättas om stölder av smycken där man hotats med batong och kniv. Varningar för stölder av smycken under storhelger kom exempelvis före påskhelgen. Vi kan läsa om stöld efter annonsering av smycken. Tyvärr är smycken begärligt stöldgods.

Har man en bra försäkring brukar man kunna ersätta den ekonomiska förlusten. Däremot finns det ingen försäkring som täcker affektionsvärdet. Det är desto svårare att ersätta. Försäkringar kan också ge ekonomisk ersättning för sveda och värk. Men vilken försäkring täcker traumat av ha utsatt för brott i sitt hem exempelvis?

Där behöver vi varandra, kanske även professionell hjälp. Vi behöver en grund för våra liv som är mer än det materiella. För att ta sig igenom ett trauma behöver man göra klart för sig själv vilka värderingar man har och vad som verkligen betyder något.

Väljer vi att låta rädsla för brott att hindra oss från att bära och glädja oss över fina smycken, så låter vi ondskan vinna. Den glädjen ska vi inte ge ifrån oss. Givetvis bör man vara vis och inte dumdristig i hanteringen av smycken. Man behöver inte bära sina mest dyrbara smycken när man rör sig i de mest skumma områdena, men smycken är en viktig del i att känna sig fin och uppklädd. Så bär dem, och gör det med glädje.

bard